Kontakt

RELECON s.r.o.
Eduarda Nécseya3168/3
010 08 Žilina

Prevádzka: Rosinská 11, Žilina

IČO: 45 552 894
DIČ: 2023030581
IČ DPH: SK2023030581

Tel./Fax: +421 41 5655 286
GSM: +421 917 732 810
E-mail:relecon@relecon.sk
Web:www.relecon.sk

Kontakt:Marián Račko
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 52882/L